Proiecte supuse dezbaterii publice

  • Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016:
    • Proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 - pdf (27.11.2015)
    • Tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2016 - pdf (27.11.2015)
  • Proiect hotarare privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2015 si utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2016 - pdf (27.01.2016)
  • Proiect hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 si a estimarilor pentru anii 2017-2019 - pdf (27.01.2016)