Documente si informatii financiare

  • Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala - pdf (31.03.2020)
  • Bilant - pdf (31.03.2020)
  • Bugetul local pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023 - pdf (31.03.2020)
  • Contul de rezultat patrimonial - pdf (31.03.2020)
  • Situatia fluxurilor de trezorerie - pdf (31.03.2020)