Hotarari ale CL

  HCL - 29.11.2019

 • Hotararea nr. 86 - pdf
 • Hotararea nr. 87 - pdf
 • Hotararea nr. 88 - pdf
 • Hotararea nr. 89 - pdf
 • Hotararea nr. 90 - pdf
 • Hotararea nr. 91 - pdf
 • Hotararea nr. 92 - pdf
 • Hotararea nr. 93 - pdf
 • Hotararea nr. 94 - pdf
 • Hotararea nr. 95 - pdf
 • Hotararea nr. 96 - pdf
 • HCL - 25.10.2019

 • Hotararea nr. 78 - pdf
 • Hotararea nr. 79 - pdf
 • Hotararea nr. 80 - pdf
 • Hotararea nr. 81 - pdf
 • Hotararea nr. 82 - pdf
 • Hotararea nr. 83 - pdf
 • Hotararea nr. 84 - pdf
 • Hotararea nr. 85 - pdf
 • HCL - 20.09.2019

 • Hotararea nr. 71 - pdf
 • Hotararea nr. 72 - pdf
 • Hotararea nr. 73 - pdf
 • Hotararea nr. 74 - pdf
 • Hotararea nr. 75 - pdf
 • Hotararea nr. 76 - pdf
 • Hotararea nr. 77 - pdf
 • HCL - 23.08.2019

 • Hotararea nr. 64 - pdf
 • Hotararea nr. 65 - pdf
 • Hotararea nr. 67 - pdf
 • Hotararea nr. 68 - pdf
 • Hotararea nr. 69 - pdf
 • Hotararea nr. 70 - pdf
 • HCL - 09.07.2019

 • Hotararea nr. 54 - pdf
 • Hotararea nr. 55 - pdf
 • Hotararea nr. 56 - pdf
 • Hotararea nr. 57 - pdf
 • Hotararea nr. 58 - pdf
 • Hotararea nr. 59 - pdf
 • Hotararea nr. 63 - pdf
 • HCL - 21.06.2019

 • Hotarare privind rectificarea bugetului local - pdf
 • Hotarare privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare si stabilirea taxei de salubrizare pentru persoane fizice - pdf
 • Hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii unor suprafete de teren - pdf
 • Hotarare privind vanzarea directa a suprafetei de 834 mp - pdf
 • Hotarare privind vanzarea directa a suprafetei de 1000 mp - pdf
 • Hotarare privind corectarea unei suprafete date in exploatare - pdf
 • Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al com. Hangu - pdf
 • Hotarare privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local de catre SC FAGUL PRODIMPEX SRL - pdf
 • Hotarare privind organizarea de licitatie publica pentru vanzare masa lemnoasa - pdf
 • HCL - 21.05.2019

 • Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru reabiltare DC146 - pdf
 • Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru modernizare drum satesc Ruginesti 5 - pdf
 • Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru modernizare drum satesc Hangu 8 - pdf
 • Hotarare privind acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului local de catre SC RELAX BICAZ SRL - pdf
 • Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - pdf
 • Hotarare privind valorificarea unor cantitati de masa lemnoasa - pdf
 • HCL - 19.04.2019

 • Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020-2022 - pdf
 • Hotarare privind aprobarea angajarii unui Birou de Avocatura pentru reprezentarea in justitie- pdf
 • Hotarare privind aprobarea incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere numarul 2586 - pdf
 • Hotarare privind constituirea echipei mobile pentru interventiile de urgenta in cazuri de violenta domestica - pdf
 • Hotarare privind adoptarea programului de activitati privind gospodarirea si infrumusetarea localitatii pentru anul 2019 - pdf
 • Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor - pdf
 • Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 - pdf
 • Hotarare privind neasumarea responsabilitatilor privind organizarea procedurilor de atribuire a contractelor programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023 - pdf
 • Hotarare privind aprobarea Planului Anual al Achizitiilor Publice pantru anul 2019 - actualizat - pdf
 • Hotarare privind rezilierea prin acordul partilor a contractului de concesiune nr. 4628 - pdf
 • Hotarare privind suplimentarea numarului de asistenti personali - pdf
 • Hotarare privind vanzarea catre populatie a cantitatii de 13 mc material lemnos din partida nr. 9405 - pdf
 • HCL - 15.03.2019

 • Hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunilor proprietate publica si privata a comunei Hangu - pdf
 • Hotarare privind completarea HCL nr.9 din 28.02.2019 privind valorificarea unor cantitati de masa lemnoasa - pdf
 • Hotarare privind aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Comunei Hangu pentru anul 2019 - pdf
 • Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat a comunei Hangu - pdf
 • Hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hangu - pdf
 • Hotarare privind aprobarea valorii actualizate pentru rest de executat a obiectivului de investitii - Modernizare drum satesc - Ulita Bisericii din Buhalnita - pdf
 • Hotarare privind asigurarea fondurilor necesare sustinerii costurilor suplimentare generate de actualizarea pretului contractului de reabilitare Camin Cultural Buhalnita - pdf
 • Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - Izolatie termica si hidroizolatie rezervor apa 300mc Hangu - pdf
 • Hotarare privind vanzarea catre populatie a unor cantitati de masa lemnoasa - pdf
 • HCL - 28.02.2019

 • Hotarare pririvind alegerea presedintelui de sedinta - pdf
 • Hotarare privind rezilierea prin acordul partilor a contractului de prestari servicii nr 9536 din 9.10.2018 - pdf
 • Hotarare privind valorificarea unor cantitati de masa lemnaoasa din partizile nr 9444, nr. 9442, nr. 9443 - pdf
 • Hotarare privind rezilierea prin acordul partilor a contractului de concesiune nr 3358 din 6.08.2008 - pdf
 • Hotarare privind prelungirea termenului din contractul de inchiriere nr. 1762 din 20.03.2014 - pdf
 • Hotarare privind aprobarea PUZ - pdf
 • Hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a finantarii din bugetul local pentru modernizarea drumurilor comunale - pdf
 • Hotarare privind incadrarea in conditii speciale de munca a postului de Sef Serviciu Voluntar - pdf
 • Hotarare privind actualizara PAAR la nivelul comunei Hangu - pdf
 • Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizare drum satesc - pdf
 • Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - Modernizare centru civic - pdf
 • HCL - 18.01.2019

 • Hotarare privind aprobarea devizului general al obiectivului de investitii -Modernizare drumuri in comuna Hangu- actualizat in urma inchirierii contractelor de achizitie publica - pdf
 • Hotarare privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 279 din 21.01.2014 - pdf
 • Hotarare privind acoperirea deficitului bugetului local al comunei Hangu la 31.12.2018 - pdf
 • Hotarare privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2018 si utilizarea excedentului bugetar pe anul 2019 - pdf
 • Hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Hangu in Adunarea Generala a A.D.I. -AQUA NEAMT- - pdf
 • HCL - 2018

 • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 - pdf (18.12.2018)
 • Hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul prestat persoanelor fizice privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere si asimilabile acetora - pdf (29.06.2018)
 • Hotarare privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare al serviciului public de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Hangu, jud. Neamt, precum si aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale in anul 2018 - pdf (13.02.2018)
 • Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 - pdf (13.02.2018)
 • Hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice 2018 - pdf (13.12.2017)
 • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 - pdf (28.12.2017)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 - pdf (26.10.2017)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 - pdf (16.08.2017)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 - pdf (30.06.2017)
 • Hotarare privind adoptarea programului de activitati privind gospodarirea si infrumusetarea localitatii pentru anul 2017 - pdf (14.03.2017)
 • Hotarare privind aprobarea actualizarii Strategiei anuale si a Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017 - pdf (14.03.2017)
 • Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si a estimarilor pentru anii 2018-2020 - pdf (14.03.2017)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (07.12.2016)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (05.10.2016)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (09.09.2016)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (27.07.2016)
 • Hotarare privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de tichete sociale pentru gradinita precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate - pdf (26.02.2016)
 • Hotarare privind modificarea in parte a Hotararii Consiliului Local al comunei Hangu nr. 93 din 29.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 - pdf (26.02.2016)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (07.03.2016)
 • Hotarare privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice precum si a programului de investitii pentru anul 2016 - pdf (11.02.2016)
 • Hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2016 - pdf (11.02.2016)
 • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 - pdf (29.12.2015)
 • Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 - pdf (27.11.2015)
 • Hotarare privind conferirea titlului de "Cetatean de Onoare" al comunei Hangu - pdf (25.09.2015)
 • Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 - pdf (06.01.2015)